Fruits Secs Esquirol

Esquirol, productes naturals.

Fruits Secs Esquirol, SL és una empresa jova, fundada l'any 1990 pel mestre artesà Josep Feliu i Pujol, per  tal d'oferir al mercat una línea de fruits secs caramellitzats, no fregits.

Pretenia oferir un producte que tingués totes les característiques dels diversos fruits secs pel que fa al color i la textura amb el valor afegit d'una fina capa de caramel.

El pas del temps i l'excel·lent acollida dels caramellitzats, ha pogut desenvolupar altres línies com els xocolatats i garrapinyats.

Els productes Esquirol s’elaboren a partir d’una acurada selecció dels millors fruits secs i xocolates, seguint tècniques artesanals i preservant, d’aquesta manera, la qualitat d’un producte natural i sense additius.